Lectora: Variabelen gebruiken in mail

Inleiding

Soms wil je informatie die tijdens de cursus is ingevuld laten verzenden naar een e-mailadres. Bijvoorbeeld ter controle van een gemaakte huiswerkopdracht. In de desktop-versie van Lectora kom je een heel eind door bijvoorbeeld de resultaten van een toets naar een e-mailadres te laten sturen. In de online-versie van Lectora is dit echter niet beschikbaar. Daarnaast moet alle informatie dan gestructureerd worden in die toets, wat niet altijd wenselijk is.

Ingevulde informatie in Lectora komt steevast in variabelen van Lectora terecht. Of je nu formuliervelden of vragen uit Lectora gebruikt, de ingevulde waarde wordt vastgehouden in de corresponderende variabele. Deze waardes kan je uitlezen.

Er is een HTML-instructie mailto (de actie in Lectora heeft dezelfde naam) die je kan gebruiken om een e-mailbericht te laten openen wat de gebruiker vervolgens kan versturen.

Mailto

De mailto-instructie hoort normaal gesproken bij een link in een webpagina, waarmee je door te klikken een e-mailbericht kunt openen en verzenden. Dit gedeelte kan je in Lectora afvangen door de action Mailto te selecteren.  Hieronder zie je de syntax van een mailto-instructie.

mailto:emailadres?subject=onderwerp&body=berichtinhoud

Nadelen:

  • Nu kan je natuurlijk de mail volledig op deze manier in de actie van Lectora opnemen, maar dan kan je maar één vast bericht communiceren. Verderop wordt uitgelegd hoe je dit flexibel kunt maken;
  • De PC van de cursist moet een e-mailprogramma, bijvoorbeeld Microsoft Outlook, hebben;
  • De cursist is verantwoordelijk voor het versturen (de cursist moet dus zelf op het e-mailbericht versturen door op de knop Verzenden te klikken).

Bericht

Dit is het bericht dat we willen versturen

Aan: docent@courseware.nl
Onderwerp: Resultaten praktijkopdracht
Bericht: Antwoord opdracht 1: Nederland
Antwoord opdracht 2: Mount Everest
Antwoord opdracht 3: Google Maps

Bij dit bericht hebben we een vast e-mailadres "docent@courseware.nl"; een vast onderwerp "Resultaten praktijkopdracht"; een aantal vaste teksten in het bericht, bijvoorbeeld "Antwoord opdracht 1 : " en een aantal door de cursist ingevulde waarden "Nederland, Mount Everest" en "Google Maps".

De HTML-instructie die moet worden opgebouwd is dan

mailto:docent@courseware.nl?subject=Resultaten praktijkopdracht&body=Antwoord opdracht 1: Nederland%0AAntwoord opdracht 2: Mount Everest%0AAntwoord opdracht 3: Google Maps
De code%0A zorgt voor een regelovergang

Hoe los je dit dan op in Lectora?

Lectora kent een actie Mailto. Die gaan we gebruiken.

Lectora kent een actie Modify Variable. Die hebben we ook nodig.

Lectora slaat waardes op in variabelen. Die waardes kan je uitlezen met behulp van de volgende syntax VAR(variabelenaam).

In onderstaande tabel zie je welke acties in Lectora nodig zijn om bovenstaande bericht samen te stellen.

#

Action Name

On

Action

Target

Value

Modification Type

Uitleg

1

AdresOnderwerp

Show Modify Variable vEmail docent@courseware.nl?subject=Resultaten praktijkopdracht&body=Antwoord opdracht 1: Set Variable Contents Hier wordt de variabele vEmail gevuld met het eerste vaste deel van het bericht.
2 SchrijfOpdracht1 Show Modify Variable vEmail VAR(vOpdracht1) Add To Variable Hier wordt de waarde van de variabele vOpdracht1 uitgelezen en toegevoegd aan de variabele vEmail.
3 SchrijfTekst2 Show Modify Variable vEmail %0AAntwoord opdracht 2: Add To Variable Plakt de vast tekst aan de variabele vEmail vast.
4 SchrijfOpdracht2 Show Modify Variable vEmail VAR(vOpdracht2) Add To Variable Hier wordt de waarde van de variabele vOpdracht2 uitgelezen en toegevoegd aan de variabele vEmail.
5 SchrijfTekst3 Show Modify Variable vEmail %0AAntwoord opdracht 3: Add To Variable Plakt de vast tekst aan de variabele vEmail vast.
6 SchrijfOpdracht3 Show Modify Variable vEmail VAR(vOpdracht3) Add To Variable Hier wordt de waarde van de variabele vOpdracht3 uitgelezen en toegevoegd aan de variabele vEmail.

Daarmee is deze reeks acties afgerond aangezien Lectora nu genoeg weet om de gehele zin op te bouwen. We moeten alleen de hele reeks nog versturen. Daarvoor hebben we nog één actie nodig die de inhoud van de variabele vEmail verstuurd

#Action NameOnActionTargetUitleg
7 VerstuurEmail Click Mailto VAR(vEmail) Hiermee wordt de waarde van de variabele vEmail gelezen en gestuurd naar de e-mailclient.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Mogelijk gemaakt door Zendesk