Articulate en een Citrix-omgeving

Articulate-producten zijn niet geschikt zijn voor een Citrix-omgeving. Articulate geeft hierover een toelichting op de website.

Licentie

Gebruik

In de licentieovereenkomst staat te lezen dat een licentie (serienummer) slechts door één gebruiker geactiveerd mag worden. Dit staat bekend als "named user". Concurrent gebruik is dus sowieso niet toegestaan. Dezelfde gebruiker mag dezelfde licentie (serienummer) wel op een tweede PC (thuis, laptop) installeren.

Activeren en deactiveren

Tijdens (de-)activeren is een internetverbinding vereist. Ook moet men voldoende beheerrechten hebben op de PC (met name om in de Windows registry te schrijven).

  • Bij installatie wordt verbinding gemaakt met de Articulate-licentieserver.
  • Initieel staat de "license count" op 2 (1 standaard, 1 reserve of thuis PC) per serienummer.
  • Bij succesvolle installatie wordt de license count met 1 verlaagd.
  • Bij succesvolle deïnstallatie wordt de license count met 1 opgehoogd

Een deïnstallatie kan plaatsvinden via een standaard Windows-deïnstallatie onder dezelfde condities als installatie (internet, voldoende rechten).

Citrix

Storyline werkt op zich goed (maar niet gesupport) onder Citrix. Het probleem is de (dynamische) installatie en deïnstallatie. In principe is het mogelijk de software via scripting (batch files) te installeren en te deïnstalleren maar deze maakt gebruik van een hard serienummer wat vanuit de registry wordt gelezen.

We verwachten geen technische problemen als de software wordt geïnstalleerd op een aantal (3-10) verschillende virtual hosts. Een gebruiker moet dan verbinding te maken met één van deze hosts.

Zo kan bijvoorbeeld GoToMyPC (Citrix online) worden gebruikt om vanuit huis verbinding te maken met een bedrijfsPC waarop Articulate Storyline is geïnstalleerd. Dit lijkt prima te werken, maar we kunnen hierop geen ondersteuning bieden door Articulate of door onszelf.

Netwerkschijf

De Articulate-software is niet altijd goed in staat te werken met netwerkschijf. We adviseren gebruikers daarom een lokale schijf gebruiken voor opslag van hun projecten.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Mogelijk gemaakt door Zendesk