Articulate Storyline: Score naar het LMS sturen

Vraag

Standaard kan de score van een Articulate Storyline module naar het LMS worden gestuurd, indien er bij de publicatie instellingen een toets is ingesteld om als voortgang te dienen. De resultaatpagina die is geselecteerd op het tabblad "Reporting and Tracking" stuurt dan een score naar het LMS.

Maar is het ook mogelijk om een actie te gebruiken om de score vast te leggen in het LMS?

Oplossing 1: Vaste waarde wegschrijven

Via Javascript is het mogelijk om handmatig de score van de cursus te wijzigen in het LMS. De Javascript code kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden, zodra de tijdlijn start. Het gaat om de onderstaande actie:

Action: Execute Javascript
When: Timeline starts

En het gaat om het onderstaande script:

//get LMS API
var lmsAPI = parent;
//set score; the first number is the score
lmsAPI.SetScore(90, 100, 0);

De waarde 90 dient dan gewijzigd te worden in de gewenste waarde. 

Oplossing 2: Een variabele waarde wegschrijven

Ook bij deze variant dien je gebruik te maken van JavaScript. In dit geval gebruiken we de score van een Articulate Storyline toets als score.

Dit scenario zou je kunnen gebruiken indien je gebruik maakt van herkansingen. Nadat een toets is gedaan, dan wil je dat deze toetsscore naar het LMS wordt verstuurd. Indien de cursist een herkansing moet doen, met andere vragen, dan heb je twee toetsen in je Articulate Storyline project zitten. Via de standaard publicatieopties kan je maar één van deze twee toetsen naar het LMS versturen. Hiervoor moet je dus handmatig de score wegschrijven.

Results.ScorePercent opslaan in eigen variabele

De variabele die wordt gebruikt van een resultaatpagina kan je niet rechtstreeks gebruiken in de JavaScript code/trigger. 

Je moet dus een extra variabele aanmaken waarin je de score van de toets plaatst. Let op: deze variabele moet numeriek zijn, anders is het niet mogelijk om de waarde van deze variabele te laten wijzigen in de variabele van de toets. 

De onderstaande actie heb je nodig om de variabele te vullen met de waarde van de toets. Deze actie moet je toevoegen op de betreffende resultaatpagine (Result Slide): 

Action Adjust Variable
Variable MijnScore ((deze variabele moet je zelf aanmaken)) 
Operator = Assignment
Value Variable - Results.ScorePercent
When Timeline starts 
Object ((De dia van de betreffende resultaatpagina))

Zodra de cursist op de resultaatpagina komt, dan wordt de score van de toets geplaatst in de variabele "MijnScore". 

Score naar het LMS sturen

Deze score kan je vervolgens met een extra actie/trigger wegschrijven naar het LMS. De trigger is "execute JavaScript". En de Javascript code is: 

var player = GetPlayer(); 
//Define new variable for score
var ScoreNaarLMS = player.GetVar("MijnScore"); 

//get LMS API 
var lmsAPI = parent; 
//set score; the first number is the score 
lmsAPI.SetScore(ScoreNaarLMS, 100, 0); 

Zorg ervoor dat deze trigger onder de trigger staat waarmee je de score wegschrijft in de variabele "MijnScore". Anders krijg je een score van "0" te zien. 

Optioneel: Status wegschrijven indien geslaagd

Vervolgens kan je op de layers van deze pagina een JavaScript trigger plaatsen die de status van de module wegschrijft naar het LMS. Bijvoorbeeld als de "Success" layer wordt getoond, dan wil je wellicht ook de status "Completed" wegschrijven naar het LMS, zodat de cursisten kunnen zien dat zij de module voltooid hebben. 

De JavaScript code ziet er dan als volgt uit: 

//set status; possible values: "completed","incomplete", "failed", "passed" 
SetStatus("completed") 

Opmerkingen

 • Avatar
  Sjors van Gils

  Dit zou echt perfect zijn voor onze toets. Helaas werkt het niet..!

 • Avatar
  Bastiaan Timmer

  Goedemorgen Sjors,

  Zou je aan kunnen geven waar het precies misgaat. Wellicht kunnen we je verder helpen, zodat je wel een werkende oplossing hebt.

  We horen het wel van je!

 • Avatar
  Sjoerd Veltman

  Hallo Bastiaan,

  Dit zou dus kunnen als je geen toets hebt en de tracking optie 'x van y' sheets niet afdoende is?

  Ik heb een e-learning die uit 6 scenes bestaat, met daarin ook weer vertakkingen om een andere manier te bekijken hoe iets werkt. Zodoende kan ik niet aangeven dat men alle sheets moet bekijken, omdat sommigen 'wegen' korter zijn dan andere. De tracking optie bij het publiceren voor 'x van y sheets' werkt dus geval niet.

  Als ik middels een parameter tel hoeveel van de scenes zijn doorlopen en dan aan de hand daarvan de laatste optie voor het doorsturen van de status gebruik, zou het dan werken?

Mogelijk gemaakt door Zendesk