Articulate Engage: Template installeren

Binnen Articulate Engage is het mogelijk om kleurenschema's op te stellen. De kleurenschema's worden in Articulate Engage Schemes genoemd. De kleurenschema's kunnen in Engage via het topmenu bekeken, aangepast of aangemaakt worden (zie de onderstaande afbeelding).

  

Doel

Kleurenschema's worden gebruikt om de vormgeving van Articulate Engage aan te laten sluiten op de huisstijl van de organisatie. Indien ook gebruikt wordt gemaakt van Articulate Presenter, kan je met de kleurenschema's van Engage de Engage interactie laten aansluiten op het kleurenschema van Articulate Presenter.

Locatie templates op computer

Kleurenschema's van Engage kunnen op twee verschillende locaties op de pc worden opgeslagen. De locatie van het schema heeft te maken met de manier waarop het kleurenschema is ontwikkeld. Er zijn twee methodes om het kleurenschema aan te maken c.q. te wijzigen:

 1. Het kleurenschema binnen Articulate Engage wijzigen;
 2. Het kleurenschema direct in het XML bestand wijzigen.

Hieronder worden beide locaties behandeld.

Articulate Engage

Indien het kleurenschema binnen Articulate Engage is aangemaakt of gewijzigd (via het menu Colors), dan wordt het schema op een lastige locatie op de computer opgeslagen. Om deze locatie te bereiken, dient de betreffende gebruiker eerst in de mapopties de optie "Verborgen bestanden en mappen weergeven" aan te zetten. Het tonen van de verborgen mappen gaat als volgt:

 1. Open de Verkenner van Windows. Dubbelklik op Deze Computer om de verkenner te openen.
 2. Ga vervolgens naar Extra, Mapopties ...
 3. Klik op het tabblad Weergave.
 4. Selecteer de optie Verborgen bestanden en mappen weergeven (zie de afbeelding hieronder).

 5. Klik op de knop OK om de aanpassing te bevestigen.

Nadat de verborgen bestanden en mappen getoond worden kan de locatie van het kleurenschema benaderd worden. Het kleurenschema van Articulate Engage staat in de onderstaande map:

Windows XP

C:\Documents and Settings\<gebruikersnaam>\Application Data\Articulate\Engage\2.0\schemes

Windows Vista

C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Articulate\Engage\2.0\schemes

Windows 7

C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Articulate\Engage\2.0\schemes
<gebruikersnaam> is de inlognaam van de gebruiker die het kleurenschema heeft aangemaakt.

In de bovenstaande map staat een XML bestand met de naam van het kleurenschema.

XML bestand

Indien het kleurenschema direct in XML is aangemaakt of gewijzigd, dan staat het kleurenschema in de onderstaande map:

C:\Program Files\Articulate\Articulate Engage\schemes

In deze map staan meerdere XML bestanden met ieder een eigen kleurenschema.

Installatie kleurenschema's

Bij de installatie van een kleurenschema hoeft er geen rekening worden gehouden met de ontwikkelmethode. Het installeren van een kleurenschema op een andere computer gaat als volgt:

 1. Ga naar de onderstaande map:
  - Windows XP - C:\Documents and Settings\<gebruikersnaam>\Application Data\Articulate\Engage\2.0\schemes
  - Windows Vista - C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Articulate\Engage\2.0\schemes
  - Windows 7 - C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Articulate\Engage\2.0\schemes
 2. Kopieer het gewenste kleurenschema naar een USB stick*
 3. Plaats de USB stick in de computer waarop het kleurenschema geïnstalleerd moet worden.
 4. Plak het kleurenschema in de map C:\Program Files\Articulate\Articulate Engage\schemes.

In dit voorbeeld is gekozen voor een USB stick. Indien het kleurenschema met een andere methode op de andere computer kan komen, bijvoorbeeld via e-mail, dan is dat ook mogelijk.

Na de installatie van het kleurenschema moet Articulate Engage opnieuw opgestart worden. Na het opnieuw opstarten van Articulate Engage is het kleurenschema zichtbaar in het Colors menu.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk