SmartBuilder: Verwijzing naar een willekeurige pagina

Vraag

Wat is de beste methode om naar een willekeurige pagina te gaan in SmartBuilder?

Antwoord

Er zijn twee mogelijkheden om een verwijzing te maken naar een willekeurige pagina:

  1. Een verwijzing aan de hand van de titel van de pagina;
  2. Een verwijzing aan de hand van het paginanummer.

Een verwijzing aan de hand van de titel van de pagina

Met de onderstaande actie kan je een verwijzing maken aan de hand van de paginatitel:

Trigger: <<btnVolgende>>-onClick
Response: Page Controller - gotoPageName - <<naam van de pagina>>

PaginaTitel.png

De teksten tussen haakjes "<<>>" zijn variabele waarden.

Een verwijzing aan de hand van het paginanummer

Met de onderstaande actie kan je een verwijzing maken aan de hand van het paginanummer:

Trigger: <<btnVolgende>>-onClick
Response: Page Controller - gotoPage - <<paginanummer>>

Paginanummer.png

Voorkeur

Onze voorkeur gaat uit naar een verwijzing naar het paginanummer. Indien je namelijk de paginatitel wijzigt, dan klopt de verwijzing niet meer. De paginatitels kunnen ook aangepast worden door middel van de Translation tool van SmartBuilder. 

Mocht u de pagina verplaatsen, dan werkt de verwijzing naar paginanummer uiteraard ook niet. Onze ervaring is dat SmartBuilder gebruikers eerder de titel van een pagina wijzigen, dan een pagina verplaatsen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Mogelijk gemaakt door Zendesk