SmartBuilder: Voortgang, doormiddel van variabelen, bijhouden in LMS

Doel

Binnen SmartBuilder is het mogelijk om op een eenvoudige wijze de status en de score van een module te communiceren richting een LMS. Het is echter een stuk lastiger om variabelen te communiceren richting het LMS. En het is nog lastiger om deze variabelen terug te krijgen van het LMS bij het opnieuw openen van de module. Op deze pagina vind je de methode die nodig is om variabelen te communiceren richting het LMS en om deze variabelen te herstellen bij het heropenen van de module.

Achtergrond informatie

Voordat de variabelen gecommuniceerd kunnen worden richting het LMS is het verstandig om eerst de werking van variabelen te beschrijven. Doormiddel van variabelen is het mogelijk om een voortgangsmenu te ontwikkelen, zodat cursisten kunnen zien welke onderdelen zij in de module voltooid hebben. De werking van de variabelen is als volgt:

De startwaarde van de variabelen, bijvoorbeeld de variabele vHoofdstuk1, is Niet gestart. Zodra de cursist naar dit menu onderdeel gaat, dan wordt deze variabele bij het laden van de eerste pagina van het onderdeel gewijzigd in Gestart. De actie die hiervoor nodig is:

Trigger: Page Controller - onPageLoad
Condition: vHoofdstuk1 - getValue != Voltooid
True Response: vHoofdstuk1 - setValue - Gestart

Op de laatste pagina van het menu onderdeel wordt de variabelen gewijzigd in Voltooid. De actie die hiervoor nodig is:

Trigger: Page Controller - onPageLoad
True Response: vHoofdstuk1 - setValue - Voltooid

Zodra de variabele gewijzigd is in Voltooid wordt deze niet meer gewijzigd in de module. Aan de hand van deze waarde zijn er dus diverse acties mogelijk om aan de cursist kenbaar te maken dat dit menu onderdeel is voltooid.

Op de bovenstaande manier is het mogelijk om een hoofdmenu te ontwikkelen. Aan de hand van de status van de variabelen weet de cursist of hij/zij alle onderdelen heeft voltooid.

Variabelen versturen naar een LMS

Voor het versturen van de variabelen naar een LMS kan gebruik gemaakt worden van acties. Als we naar de bovenstaande acties kijken, bijvoorbeeld de status wijzigen naar de status "Voltooid", dan kunnen we deze actie uitbreiden met 1 extra response. De actie wordt dan:

Trigger: Page Controller - onPageLoad
True Response 1: vHoofdstuk1 - setValue - Voltooid
True Response 2: SCORM / AICC - setSuspendData - PageController - getGlobalVariables

Met de response SCORM / AICC - setSuspendData - PageController - getGlobalVariables is het mogelijk om met één actie de status van alle global variables, variabelen die op meerdere pagina's aan te roepen zijn, naar het LMS te sturen.

De bovenstaande response dient bij iedere actie, die de status wijzigt van een variabele, te worden toegevoegd.

Variabelen ophalen uit het LMS

Voor het ophalen van de status van de variabelen is ook maar 1 actie nodig. Op de eerste pagina van de module of op de pagina waarbij de status aan de cursist getoond wordt (denk aan een hoofdmenu), dient de onderstaande actie toegevoegd te worden. Deze actie moet in de actielijst helemaal bovenaan de lijst te staan. Hierdoor wordt de actie altijd als eerst uitgevoerd:

Trigger: Page Controller - onPageLoad
Condition 1: SCORM / AICC - getSuspendData == << leeg laten >>
Condition 2: SCORM / AICC - getSuspendData == undefined
True Response: << leeg laten >>
False Response: Page Controller - setGlobalVariables - SCORM / AICC - getSuspendData

Zodra de pagina geladen wordt controleert de actie of er informatie beschikbaar is vanuit het LMS. Indien dit het geval is, dan wordt deze informatie opgevraagd en weggeschreven in de SmartBuilder variabelen. De conditie die is toegevoegd is van het type "OR" en niet van het type "AND". Het conditie type "AND" is de standaard waarde. Door hierop te klikken, veranderd de status in "OR".

Kanttekening

Aan deze opzet zitten een aantal kanttekeningen. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat de beschreven opzet werkt voor ieder LMS. De leeromgeving die wij leveren en ondersteunen zijn NetDimensions Talent Suite en Totara. In beide systemen wordt de voorgang netjes verwerkt.

Daarnaast zitten er nog beperkingen aan de SCORM standaard. Alle informatie m.b.t. de variabelen wordt opgeslagen in de suspend data van de leeromgeving. SCORM kan maar een bepaald aantal karakters opslaan tussen sessies in het LMS. Hieronder ziet u het aantal karakters dat kan worden opgeslagen tussen sessies in een bepaalde SCORM versie:

Versie SCORM Aantal karakters
SCORM 1.2 4.096 karakters
SCORM 2004 2nd edition 4.000 karakters
SCORM 2004 3rd edition 64.000 karakters

Indien u dus veel gebruik maakt van Global variables, dat is het raadzaam om niet al te grote modules te maken in SmartBuilder. Mocht een cursist namelijk boven het aantal karakters uitkomen, dan wordt er een foutmelding getoond in de leeromgeving die niet hersteld kan worden.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Mogelijk gemaakt door Zendesk