Proces rondom aanpassing NetDimensions acceptatie omgeving

Typen van aanpassingen

We onderscheiden vier typen aanpassingen, waarbij de acceptatie omgeving enige tijd niet bereikbaar is (10 tot 15 minuten*). Het gaat hierbij om de volgende vier typen:

     1. Fix:

     Een fix wordt geïnstalleerd om een fout op te lossen of een functie in de acceptatie omgeving aan te passen.

     2. Upgrade:

     Een upgrade wordt uitgevoerd wanneer de acceptatie omgeving bijvoorbeeld van versie 9.3 naar versie 10.3 gebracht dient te worden.

     3. Database aanpassing:

     Een aanpassing in de database wordt uitgevoerd om bijvoorbeeld incorrecte data te corrigeren.

     4. Herstart van de omgeving i.v.m. performance:

     Een herstart van de acceptatie omgeving wordt uitgevoerd om een aanpassing op de server te kunnen doorvoeren of om de performance van de
     acceptatie omgeving te verbeteren.

*Bij een upgrade is een site langer niet bereikbaar. Denk hierbij aan een ‘downtime’ van ± 2 uur. De upgrade wordt uitgevoerd op een tijdstip dat is overeengekomen met de aanvrager.

Stapsgewijze aanpak

De bovenstaande aanpassingen worden stapsgewijs uitgevoerd, waarbij de volgende werkwijze wordt gehanteerd*:

Stap 1: In het verzoek wordt aangeven welk type aanpassing (fix/upgrade/database aanpassing/herstart) er uitgevoerd dient te worden op de acceptatie omgeving. Hierbij zal de behandelaar (medewerker van The Courseware Company) een schriftelijk akkoord vragen bij de aanvrager voor het doorvoeren van de betreffende aanpassing.

Stap 2: De behandelaar voert de besproken aanpassing door. Deze aanpassing wordt uitgevoerd op een rustig moment.

Stap 3: De behandelaar test of de uitgevoerde aanpassing het probleem doet oplossen en vraagt de aanvrager hetzelfde te doen.

Stap 4 (indien van toepassing): Wanneer de aanvrager kan bevestigen dat de aanpassing de gewenste situatie heeft doen opleveren, kan dezelfde actie ingepland en uitgevoerd worden op de productie omgeving.
Klik hier voor het proces rondom het uitvoeren van een aanpassing op een NetDimensions productie omgeving te bekijken.

*Uiteraard wordt bij alle stappen de database en of de bestanden die aangepast worden veiliggesteld zodat de startsituatie altijd te herstellen is.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Mogelijk gemaakt door Zendesk