Proces rondom aanpassing NetDimensions productie omgeving

Typen van aanpassingen

We onderscheiden vier typen aanpassingen, waarbij de productie omgeving enige tijd niet bereikbaar is (10 tot 15 minuten*). Het gaat hierbij om de volgende vier typen:

     1. Fix:

     Een fix wordt geïnstalleerd om een fout op te lossen of een functie in de productie omgeving aan te passen.

     2. Upgrade:

     Een upgrade wordt uitgevoerd wanneer de productie omgeving bijvoorbeeld van versie 9.3 naar versie 10.3 gebracht dient te worden.

     3. Database aanpassing:

     Een aanpassing in de database wordt uitgevoerd om bijvoorbeeld incorrecte data te corrigeren.

     4. Herstart van de omgeving i.v.m. performance:

     Een herstart van de productie omgeving wordt uitgevoerd om een aanpassing op de server te kunnen doorvoeren of om de performance van de productie omgeving te verbeteren.

*Bij een upgrade is een site langer niet bereikbaar. Denk hierbij aan een ‘downtime’ van ± 2 uur. De upgrade wordt uitgevoerd op een tijdstip dat is overeengekomen met de aanvrager.

Stapsgewijze aanpak

De bovenstaande aanpassingen worden stapsgewijs uitgevoerd, waarbij de volgende werkwijze wordt gehanteerd*:

Stap 1: In het verzoek wordt aangeven welk type aanpassing (fix/upgrade/database aanpassing/herstart) er uitgevoerd dient te worden op de productie omgeving. Hierbij zal de behandelaar (medewerker van The Courseware Company) om een schriftelijk akkoord vragen bij de aanvrager voor het doorvoeren van de betreffende aanpassing.

Stap 2: De aanpassing wordt uitgevoerd door de behandelaar op een in samenspraak overeengekomen moment. Dit moment kan op iedere werkdag gepland worden tussen 16:00 en 18:00, of op een ander tijdstip overdag als dat wenselijk is gezien de grootte van de site en de verwachte tijdsduur die de upgrade met zich meebrengt.

Let op: Indien nodig kan er een melding geplaatst worden op de site.

Stap 3: De behandelaar voert de besproken aanpassing door. Deze aanpassing wordt uitgevoerd op het overeengekomen moment.

Stap 4: De behandelaar test of de uitgevoerde aanpassing het probleem doet oplossen en vraagt de aanvrager hetzelfde te doen.

Stap 5: Wanneer de aanvrager kan bevestigen dat de aanpassing de gewenste situatie heeft doen opleveren, kan het verzoek door de behandelaar gesloten worden.

Bij een upgrade wordt er een Go/NoGo moment afgesproken met de klant. Bij een Go besluit de aanvrager dus door te gaan met de geïnstalleerde update. Bij een NoGo, wordt de situatie teruggedraaid. Dat zou in principe niet voor moeten komen na een gedegen test op een acceptatieomgeving, maar niet iedere klant beschikt over zo’n acceptatieomgeving.

*Uiteraard wordt bij alle stappen de database en of de bestanden die aangepast worden veiliggesteld zodat de startsituatie altijd te herstellen is.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Mogelijk gemaakt door Zendesk