Proces rondom aanpassing Totara productie omgeving

Typen van aanpassingen

We onderscheiden drie typen aanpassingen, waarbij de productie omgeving enige tijd niet bereikbaar is. Het gaat hierbij om de volgende drie typen:

  1. Update/Fix:
    Een fix (ook update genoemd) wordt geïnstalleerd om een fout op te lossen of een functie in de productie omgeving aan te passen. Het systeem gaat hierbij bijvoorbeeld van versie 9.3 naar versie 9.12.
  2. Upgrade:
    Een upgrade wordt uitgevoerd wanneer de productie omgeving bijvoorbeeld van versie 9.3 naar versie 12.6 gebracht dient te worden.
  3. Herstart van de omgeving i.v.m. performance:
    Een herstart van de acceptatie omgeving wordt uitgevoerd om een aanpassing op de server te kunnen doorvoeren of om de performance van de acceptatie omgeving te verbeteren.

 

Stapsgewijze aanpak

De bovenstaande aanpassingen worden stapsgewijs uitgevoerd, waarbij de volgende werkwijze wordt gehanteerd:

Stap 1: In het verzoek wordt aangeven welk type aanpassing (fix/upgrade/herstart) er uitgevoerd dient te worden op de productie omgeving. Hierbij zal de behandelaar (medewerker van The Courseware Company) een schriftelijk akkoord vragen bij de aanvrager voor het doorvoeren van de betreffende aanpassing.

Stap 2: De behandelaar maakt een back-up van de omgeving en voert de besproken aanpassing door. Deze aanpassing wordt uitgevoerd op een eerder afgesproken moment.

Let op: Indien nodig kan er een onderhoudsmelding geplaatst worden op de site.

Stap 3: De behandelaar test of de uitgevoerde aanpassing het probleem doet oplossen en vraagt de aanvrager hetzelfde te doen.

De database en/of de bestanden die aangepast worden, worden met het maken van een back-up veiliggesteld zodat de startsituatie altijd te herstellen is indien nodig.

Bij een upgrade wordt er een Go/NoGo moment afgesproken met de klant. Bij een Go besluit de aanvrager door te gaan met de geïnstalleerde upgrade. Bij een NoGo, wordt de startsituatie herstelt. 

Stap 4 (indien van toepassing): Wanneer de aanvrager kan bevestigen dat de aanpassing de gewenste situatie heeft doen opleveren, kan het verzoek door de behandelaar gesloten worden.

 

  

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Mogelijk gemaakt door Zendesk